De keurmerken van Solar Concept.

Als klant van Solar Concept wil je natuurlijk zeker weten dat je in zee gaat met een zonnepanelenleverancier die betrouwbaar is en kwaliteit levert. Dan is het goed om te weten dat Solar Concept beschikt over verschillende keurmerken en certificaten. Zo zijn we lid van branchevereniging Holland Solar, zijn we aangesloten bij Techniek Nederland en zijn we erkend InstallQ-installateur. Daarnaast zijn we aangesloten bij Stichting Zonne-energy recycling én zijn al onze monteurs en elektriciens QBISnl-gecertificeerd. Altijd voor de plus, dat is Solar Concept!

Holland Solar.

Holland Solar is sinds 1983 dé branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector. Holland Solar zorgt voor een goede en eerlijke markt, een duidelijke stem naar de overheid en goede afspraken over kwaliteit en veiligheid. Ook zorgt de vereniging voor voorlichting en promotie van zonne-energie en zonnepanelen. Mooi, want hoe meer mensen zelf stroom opwekken, hoe minder CO2-uitstoot! Lid van Holland Solar word je als bedrijf niet zomaar. Zo moet je minimaal een jaar actief zijn in de zonne-energiesector en een financieel gezond bedrijf zijn. Als lid van Holland Solar kunnen we beter opkomen voor jouw belangen, zowel in Den Haag als in Brussel. Dat wil zeggen dat we aanschuiven bij vergaderingen, meebeslissen over belangrijke onderwerpen (zoals de terugleversubsidie) en zelf voorstellen kunnen doen voor agendapunten. Daarnaast doen wij er samen met de andere leden alles aan om ervoor te zorgen dat zonne-energie een mooie toekomst heeft. Zo zetten we een stapje extra om Nederland sneller duurzaam te maken en zorgen we voor meer kwaliteit en veiligheid in de branche.

www.hollandsolar.nl

Keurmerk en logo Holland Solar

InstallQ.

InstallQ is het centrale loket voor kwaliteitsregelingen binnen de installatiebranche. Eén van de belangrijkste werkzaamheden van InstallQ, is het verlenen van erkenningen aan vakbekwame installateurs en bedrijven en het informeren over certificeren. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in de installatietechniek. Solar Concept is erkend InstallQ-installateur. Een erkenning van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde. Zo zijn we bij Solar Concept op ons vakgebied gecontroleerd op verschillende vakbekwaamheidseisen. Met de erkenning bewijzen we dat onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die van toepassing zijn.

www.installq.nl

Keurmerk en logo InstallQ

Techniek Nederland.

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Naast Solar Concept, vertegenwoordigt Techniek Nederland ruim 6.300 bedrijven in dezelfde branche op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

www.technieknederland.nl

Keurmerk en logo Techniek Nederland

QBISnl.

QBISnl is het openbare, onafhankelijke nationale kwaliteitsregister van gekwalificeerde vakmensen en vakbedrijven in de (duurzame) bouw- en installatietechniek. Het platform is in 2013 opgericht mede op verzoek van de overheid omdat een dergelijk kwaliteitsregister in de sector nog niet bestond. De vakmensen en adviseurs die je in QBISnl kunt vinden, zijn vakbekwaam, gekwalificeerd of gecertificeerd. De vakmensen beschikken over de juiste specialistische vaardigheden om de nieuwste technieken in en om uw huis toe te passen. Met een gecertificeerd bedrijf of een vakbekwame vakman heb je een eerste zekerheid dat er kwaliteit geleverd word. Een in QBISnl gevonden vakman is dus een betrouwbare keuze!

Keurmerk en logo Qbisnl

Stichting ZRN.

Als erkend zonnepaneelbedrijf hechten wij veel waarde aan duurzaamheid en recycling. Als lid van Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) zetten wij ons in voor een verantwoorde inzameling en recycling van zonnepanelen. Dit betekent dat wij ons houden aan de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de relevante NEN-normen. Met onze erkenning van ZRN tonen wij aan dat wij ons vakgebied serieus nemen en ons inzetten voor een duurzame toekomst in de zonne-energiesector.

www.stichtingzrn.nl

Keurmerk en logo ZRN

Registered Storage Specialist.

Het examen Storage-Specialist toetst de kennis voor het ontwerp van opslagsystemen aan de hand van gebruiks- en opwekprofielen voor elektriciteit. De eigenschappen van verschillende opslagtechnologieën zijn aan bod gekomen, evenals een businesscase van elektriciteitsinkoop, zonnestroom-opwek en opslag heeft de aandacht gekregen. Een succesvol afgerond examen leidt tot een diploma Storage-Specialist.

www.switch2solar.nl

Registered storage specialist

Besparing berekenen

Solar Concept is een erkende installateur van zonnepanelen.