“Wij werken al vijf jaar met Solar Concept samen. We leerden Twan van Solar Concept destijds kennen via onze onderaannemer Bras Elektrotechniek. Op een gegeven moment hadden we een speciaal project: de panelen moesten in het daksysteem gelegd worden, op en tussen de pannen. We wilden toen direct met Twan kunnen schakelen en zijn op die manier met hem in contact gekomen.

De laatste jaren zit er een duidelijke opgaande lijn in het leggen van zonnepanelen: bij de meeste van onze projecten worden inmiddels zonnepanelen gelegd. We schakelen Solar Concept dan ook regelmatig in. Dat wil niet zeggen dat ze onze enige leverancier zijn op het gebied van zonnepanelen. Ze doen gewoon mee in de concurrentie. Solar Concept springt er vaak uit, omdat zowel de prijs als de advisering en het plan van aanpak goed zijn. Wij realiseren veel koop- en huurwoningen, en soms is het een heel gepuzzel om de zonnepanelen zo efficiënt en rendabel mogelijk op het dak te leggen. Dat zijn soms echt ingewikkelde projecten en Twan denkt dan op een deskundige manier mee. Bijvoorbeeld over het type paneel dat het best bij dit project past of de plek waar de panelen het best geplaatst kunnen worden.

In de werkvoorbereidingsfase hebben we vaak intensief contact. Zien we dan al dat er iets niet past, dan denkt hij mee om ervoor te zorgen dat de panelen tóch gelegd kunnen worden. Kan er bijvoorbeeld iets verschoven worden of kunnen we gebruik maken van andere panelen? Dat doet-ie goed. Op die manier hebben we heel aparte dakvormen tóch kunnen voorzien van zonnepanelen. Zelfs als er in wezen geen plek is. Twan tekent het soms helemaal uit, om te laten zien dat het tot op de millimeter nauwkeurig past.

Solar Concept is een onafhankelijke partij. Daardoor hebben ze overzicht over de markt en kunnen ze de voordelen van de verschillende panelen duidelijk voor ons op een rij zetten. Op die manier kunnen we altijd de best passende panelen inzetten op ieder project.

Meestal werken we prettig en met een goed resultaat samen, maar als er ooit een probleem optreedt, dan lost Solar Concept het goed op. Soms koppelen wij een koper met een vraag of probleem zelfs rechtstreeks aan Twan, die het dan in directe samenspraak met diegene regelt. Blijven communiceren met elkaar is daarin volgens mij erg belangrijk. Die visie deelt Twan ook, dus dat werkt goed.

Wij zetten opdrachten niet alleen uit bij Solar Concept, maar nemen ook andere partijen mee. Solar Concept moet daarom altijd scherp blijven in prijs. Daarnaast onderscheiden ze zich in de advisering, de begeleiding en de uitvoering. In de advisering is het belangrijk dat ze goed mee kijken, onafhankelijk zijn en oplossingsgericht denken. In de fase van begeleiding zijn ze proactief en in de uitvoering is het onder andere belangrijk dat ze meegaan in onze planning. Veel zonnepanelen-leggers willen grote projecten in één keer leveren en installeren. Voor ons is het bij veel projecten juist prettig als de panelen in fases worden gelegd. Twan begrijpt dat en beweegt hierin mee.

Mooi aan Solar Concept is, dat veel van zijn mensen dezelfde bevlogenheid hebben als Twan. Ze werken op dezelfde manier en dragen dezelfde visie uit. Nu hij flink aan het groeien is, is dat voor hem een uitdaging: blijf in control. Zorg dat je mensen erbij blijven.

De persoonlijke communicatie met Solar Concept vind ik erg belangrijk. We weten niet hoe de toekomst loopt, en wij houden de markt continu in de gaten. Maar zo lang we ‘on speaking terms’ blijven, elkaar op blijven zoeken en blijven communiceren over prijs en kwaliteit, verwacht ik zeker dat we succesvol samen kunnen blijven werken.”