Het toekomstige spel van salderen!

Zonnepanelen winnen steeds meer aan populariteit als duurzame energiebron, en dat is niet zonder reden. Met zonnepanelen kun je zelf groene stroom opwekken en tegelijkertijd besparen op je energierekening. Een belangrijk aspect van het besparen is de salderingsregeling. De laatste tijd merken we dat er veel vragen en onzekerheden bestaan rondom deze regeling. In dit artikel gaan we dieper in op de salderingsregeling voor zonnepanelen en we beloven dat aan het einde van dit artikel die regeling volledig duidelijk zal zijn. Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling langzaam maar zeker afgebouwd, geen paniek, we gaan je daar ook graag meer over vertellen. Bovendien gaan we uitleggen hoe je het toekomstige spel van salderen onder de knie kunt krijgen.

Wat is terugleveren?

Wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit genereren dan je op dat moment verbruikt, wordt het overschot aan stroom aan het net geleverd. Dit heet terugleveren. Terugleveren gebeurt meestal overdag als de zon schijnt en de energieproductie van je zonnepanelen op zijn hoogtepunt is.

Door terug te leveren aan het net draag je bij aan de duurzame energievoorziening. De stroom die je teruglevert, kan door andere huishoudens of bedrijven worden gebruikt. In ruil voor de teruggeleverde stroom ontvang je een vergoeding van je energieleverancier. Dit kan in de vorm van salderen zijn, waar we later in dit artikel dieper op ingaan, of via de terugleververgoeding.

Wat is salderen?

Salderen is een regeling vanuit de overheid waarbij de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet, verrekend wordt met de stroom die je afneemt van je energieleverancier. Met andere woorden, de energie die je teruglevert, wordt afgetrokken van je verbruik. Hierdoor betaal je alleen voor het nettoverbruik: het verschil tussen wat je hebt verbruikt en wat je hebt teruggeleverd.

Stel dat je in een bepaalde periode meer stroom hebt opgewekt dan verbruikt, dan betaal je alleen voor het verschil. Als je zonnepanelen bijvoorbeeld in een maand 400 kWh hebben geproduceerd en je verbruik in diezelfde maand 500 kWh is geweest, betaal je alleen voor 100 kWh aan energie.

Dankzij de salderingsregeling kun je dus besparen op je energiekosten. Je energierekening wordt lager omdat je minder stroom hoeft af te nemen van je energieleverancier. Het is een financieel aantrekkelijke stimulans om te investeren in zonnepanelen.

Salderen vanaf meterkast

Salderingsregeling in 2023

Oorspronkelijk zou de afbouw van de salderingsregeling al 1 januari 2023 van start gaan. De regering heeft echter besloten dit met 2 jaar uit te stellen, waardoor de afbouw van de salderingsregeling begin 2025 van start gaat. Bij het oorspronkelijke wetsvoorstel was het idee de salderingsregeling met gemiddeld 9% per jaar te verlagen tot het kale energietarief in 2031. Dit is natuurlijk goed nieuws voor alle zonnepaneelbezitters en voor degene die nog zonnepanelen willen aanschaffen. Zij kunnen dan namelijk nog in 2023 en 2024 profiteren van de volledige salderingsregeling. Dat wil zeggen dat jij nog een vaste vergoeding krijgt voor alle stroom die je teruglevert aan het net. Bovendien is ieder systeem dat Solar Concept installeert klaar voor een accu in de toekomst.

Salderingsregeling vanaf 2025

Vanaf 2025 zal de salderingsregeling langzaamaan worden afgebouwd. Aangezien deze regeling met twee jaar is uitgesteld, mag er in het eerste jaar direct een stuk minder gesaldeerd worden. Concreet houdt dit in dat er voor 36% minder gesaldeerd kan worden door zonnepaneelbezitters. Op deze manier kan de opgelopen achterstand ingehaald worden. Toch kun je nog steeds voor 64% salderen. Over de overige 36% waarover niet meer gesaldeerd mag worden, krijg je een terugleververgoeding van minimaal 80%. Stel je koopt jouw energie in voor €0,35 per kWh, zit hier nog €0,15 belasting in, en krijg je een minimale terugleververgoeding van €0,16 per kWh (80% van €0,20).

Schema afbouw salderingsregeling

Het salderingspercentage van 64% blijft vervolgens in 2026 ook hetzelfde, en zal daarna ieder jaar met 9% worden afgebouwd. 2030 zal het laatste jaar zijn waarin er gesaldeerd mag worden, namelijk voor 28%, waarna de salderingsregeling in 2031 volledig wordt afgeschaft. Daarna ontvang je nog steeds een terugleververgoeding voor alle stroom die je teruglevert aan het energienet. De terugleververgoeding kan per energieleverancier verschillen. 

Probeer er voor te zorgen dat je vanaf 2025 gemiddeld net zoveel stroom verbruikt als dat je opwekt. Wanneer je meer opwekt dan verbruikt, lever je dit namelijk terug aan het energienet. Je krijgt dan een lager bedrag voor de extra hoeveelheid stroom die je teruglevert. Dit is vaak niet gunstig. Kijk daarom altijd eerst goed naar je verbruik wanneer je zonnepanelen aanschaft.
* De terugleververgoeding zal vanaf 2025 minimaal 80% van het energietarief zijn. Dit verschilt per energieleverancier. Check tegen die tijd wat jouw energieleverancier vergoedt voor teruglevering.

Nieuwsupdate

28 juni 2023 - Minister Jetten herhaalt: ‘Zonnepanelen ook bij afbouw salderingsregeling aantrekkelijk’

Goed nieuws! Er is een grote kans dat de afbouw van de salderingsregeling later dan gepland begint. Dit komt doordat de nieuwe leden van de Eerste Kamer nog niet hebben toegezegd het wetsvoorstel op tijd te behandelen. Tijdens de vergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer, waar behandeling van het wetsvoorstel op de agenda stond, bleek de fractie GroenLinks-PvdA tegen het voorstel te zijn. (Bron: Solar Magazine)

23 juni 2023 - Afbouw salderingsregeling mogelijk vertraagd

“Zonnepanelen blijven aantrekkelijk ook na de afbouw van de salderingsregeling”, aldus minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Volgens onderzoek van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), zal de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen niet meer dan 7 jaar bedragen, ondanks de afbouw van saldering tot en met 2030. Minister Jetten ziet de huidige salderingsregeling als overstimulering, aangezien de terugverdientijd hierdoor slechts 5 jaar bedraagt, terwijl mensen bereid zijn te investeren voor maximaal 9 jaar. Jetten benadrukt dat de afbouw van de salderingsregeling de prikkel geeft om meer eigen verbruik achter de meter te realiseren. Uiteindelijk zal dit voor de markt van accu’s ten goede komen en wordt het elektriciteitsnet ontlast. (Bron: Solar Magazine)

Rekenvoorbeeld salderingsregeling 2025

Laten we een rekenvoorbeeld nemen met betrekking tot het jaar 2025, waarbij maximaal 64% gesaldeerd mag worden, hierbij is het leveringstarief €0,20 en de belasting per kWh €0,15 :

In 2025 verbruikt een huishouden in totaal 3.000 kWh aan elektriciteit. Hierbij hebben zij:

 • 1.000 kWh opgewekt en direct verbruikt (stroom die vanaf de zonnepanelen direct verbruikt wordt);
 • 2.000 kWh opgewekt en teruggeleverd (stroom die niet direct verbruikt wordt);
 • 2.000 kWh verbruikt vanuit het energienet (stroom die bijvoorbeeld in de avond wordt verbruikt wanneer de zon niet schijnt).

- Voor de opgewekte elektriciteit die het huishouden direct verbruikt kun je een besparing van €0,35 per kWh rekenen. Dit berekenen we zo, omdat als het huishouden geen zonnepanelen zou hebben, het huishouden die 1000 kWh moeten inkopen van de energieleverancier. Hiervoor zou je dan €0,35 cent per kWh voor moeten betalen. Hier bespaart het huishouden dus €350,-.
- Opgewekte elektriciteit teruggeleverd: in 2025 mag je nog voor 64% salderen. Hiervoor bespaar je €0,35 per kWh voor 1280 kWh (64% van 2000 kWh). Voor de overige 36% (720 kWh) die je niet mag salderen krijg je minimaal €0,16 per kWh in dit voorbeeld (terugleververgoeding van minimaal 80% van €0,20). Voor de teruggeleverde elektriciteit ontvangt het huishouden dus totaal €563,20.
- Verbruikte elektriciteit vanuit het energienet: over de elektriciteit die het gezin verbruikt vanuit het energienet blijf je de volle energieprijs betalen, namelijk €0,35 per kWh. De totale kosten voor de verbruikte elektriciteit vanuit het net is dus €700,-.

Samenvattend bespaart het gezin in dit rekenvoorbeeld:

 • €913,- ;
  • €350,- over de opgewekte- en direct verbruikte elektriciteit
  • €563,20 over de opgewekte- en teruggeleverde elektriciteit

Het is belangrijk op te merken dat deze bedragen en percentages afhankelijk zijn van de specifieke wetgeving en afspraken die van toepassing zijn op de salderingsregeling in 2025. 

Rekenvoorbeeld afgebouwde salderingsregeling 2031

We gebruiken opnieuw het bovenstaande voorbeeld om zo een compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen van de afbouw van de salderingsregeling:

 • 1.000 kWh opgewekt en direct verbruikt:
  • 1000 kWh x €0,35 = €350,- 
 • 2.000 kWh opgewekt en teruggeleverd: 
  • 0% mag nog gesaldeerd worden. Wél krijg je nog steeds de terugleververgoeding van minimaal 80%. Totaal is dit dus:
  • 2000 kWh x €0,16 = €320,-
 • 2.000 kWh verbruikt van energienet:
  • Hierover mag je niets meer salderen. Hier betaalt het huishouden dus €0,35 per kWh voor.

Samenvattend heeft het huishouden €670,- bespaard in 2031. Als het huishouden ervoor zorgt dat zij zoveel mogelijk van de opgewekte elektriciteit direct gaan verbruiken of opslaan door middel van een accu, zullen zij meer gaan besparen en heeft de afschaffing van de salderingsregeling minder effect op hen.

Nog profiteren van de huidige salderingsregeling?

Vul dan vrijblijvend onderstaand formulier in om te zien wat jij kan besparen met zonnepanelen!

Afbouw salderingsregeling in combinatie met een thuisaccu

Het gebruik van een accu in combinatie met de afbouw van de salderingsregeling kan een slimme strategie zijn voor eigenaren van zonnepanelen. Met de afbouw van de salderingsregeling wordt het steeds belangrijker om zoveel mogelijk van de opgewekte energie direct zelf te verbruiken, in plaats van deze terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Hier komt de accu om de hoek kijken.

Een accu stelt je in staat om de overtollige energie die je zonnepanelen opwekken op te slaan, zodat je deze op een later moment kunt gebruiken wanneer je zonnepanelen minder of geen energie opwekken. Door de opslagmogelijkheid van een accu kun je jouw eigen opgewekte stroom optimaal benutten, zelfs wanneer de salderingsregeling wordt afgebouwd. Bovendien fungeert een accu als een betrouwbare back-up energiebron in het geval van stroomuitval. Terwijl anderen zonder stroom zitten, kun jij nog steeds genieten van elektriciteit dankzij de opgeslagen energie in je accu.

Het wordt steeds interessanter om een accu aan te schaffen, zeker wanneer de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd. Hierdoor kan deze zichzelf op de lange termijn terugverdienen door de besparingen op je energiekosten en de verhoogde zelfvoorziening. 

Monteur zonnepanelen

Zonnepanelen aanmelden voor saldering

Het aanmelden van zonnepanelen voor saldering op energieleveren.nl is een belangrijke stap om te profiteren van de salderingsregeling. Door je zonnepanelen op de juiste manier aan te melden, zorg je ervoor dat de energieleverancier op de hoogte is van de energie die je opwekt en teruglevert aan het elektriciteitsnet. Hier is een eenvoudig stappenplan om je zonnepanelen aan te melden:

 1. Registreren op energieleveren.nl; ga naar de website van energieleveren.nl en registreer jezelf als gebruiker. Dit stelt je in staat om toegang te krijgen tot de benodigde formulieren en informatie.
 2. Informatie verzamelen; verzamel de benodigde gegevens over je zonnepaneleninstallatie. Dit omvat informatie zoals het totale vermogen van je zonnepanelen, het merk en het aantal panelen.
 3. Invullen van het formulier; vul het aanmeldformulier in op energieleveren.nl. Hierin worden gegevens gevraagd over je energieleverancier, je meterstanden en de specificaties van je zonnepaneleninstallatie.
 4. Versturen van het formulier; na het invullen dien je het formulier in bij energieleveren.nl. Zorg ervoor dat alle informatie correct en volledig is ingevuld voordat je het verzendt.
 5. Bevestiging ontvangen; na het versturen van het formulier ontvang je een bevestiging van je aanmelding. Dit bevestigt dat je zonnepanelen correct zijn aangemeld voor saldering.

We raden je aan om regelmatig contact te onderhouden met je energieleverancier om ervoor te zorgen dat je aanmelding succesvol is verwerkt en om eventuele vragen te stellen. Door je zonnepanelen op de juiste manier aan te melden, kun je optimaal profiteren van de salderingsregeling en de financiële voordelen ervan benutten.

Conclusie

De salderingsregeling voor zonnepanelen is een belangrijk aspect om te begrijpen wanneer je overweegt om zonnepanelen te laten installeren. Hoewel de regeling in de loop der tijd zal veranderen, blijft het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen en te profiteren van de voordelen van zelfopgewekte duurzame energie. Bereken hier wat jij kunt besparen op jouw energierekening.

Vanaf 2025 zal het tarief voor de salderingsregeling geleidelijk worden afgebouwd, maar je kunt nog steeds besparen op je energierekening. Wen jezelf bijvoorbeeld aan om overdag je was te draaien en de vaatwasser aan te zetten. Het gebruik van een accu kan ook helpen om je eigen opgewekte stroom optimaal te benutten en zelfvoorzienend te worden. Zorg ervoor dat je, jouw zonnepanelen aanmeldt bij energieleveren.nl om te profiteren van de salderingsregeling. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom nieuwe regelingen en subsidies, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken over het investeren in zonnepanelen. Ook na 2031, wanneer de salderingsregeling volledige is afgeschaft, blijft het aanschaffen van zonnepanelen een goede investering; voor je portemonnee én voor een duurzame wereld. Bekijk meer slimme tips om energie te besparen

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met ons team!

lightbulb

Antwoord op al je vragen

Over zonnepanelen en alles wat daarbij hoort

Wat is salderen?
Wat is het verschil tussen WP en kWh?
Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Besparing berekenen in 2 stappen

Vul je gegevens in, dan nemen we gelijk een kijkje op je dak.