SCHAIJK - Eindelijk is er witte rook! De gunstige salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijft behouden. Het wetsvoorstel van demissionair minister Rob Jetten om het salderen vanaf 2025 af te bouwen werd weggestemd, waarmee de regeling blijft bestaan. Een mijlpaal voor huishoudens met zonnepanelen, die nu opgelucht kunnen ademhalen.

Met 41 tegenstemmen van onder andere PVV, Partij voor de Dieren en SP, was een meerderheid voor demissionair minister Jetten niet haalbaar. Daarmee werd het duidelijk dat de regeling behouden zou blijven, aangezien de tegenstemmende partijen samen een ruime meerderheid vormden in de Eerste Kamer.

Start met besparen!

Geregeld in 3 stappen. Profiteer nu.

Salderen: zomerse piek, winterse noodzaak.

De blijdschap over het behoud van de salderingsregeling is begrijpelijk voor huishoudens met zonnepanelen. In de zomer leveren de panelen vaak meer stroom dan nodig is, wat resulteert in een overschot aan zonnestroom, terwijl een huishouden in de winter vaak meer energie vraagt dan de panelen kunnen leveren. De salderingsregeling stelt huishoudens in staat om opgewekte zomerstroom te verrekenen met het verbruik in de winter. Meer weten over de salderingsregeling? Een essentieel aspect dat vanaf 2025 geleidelijk zou verdwijnen. Dit voorstel, eerder goedgekeurd in de Tweede Kamer, werd nu afgewezen in de Eerste Kamer.

Start direct met besparen!

Geregeld in 3 stappen. Profiteer nu.

Belang lage inkomens en huurders benadrukt.

Het besluit van de Eerste Kamer kwam na een debat waarin verschillende zorgen werden geuit over de gevolgen van het afschaffen van de salderingsregeling. GroenLinks-PvdA-senator Ferd Crone benadrukte dat het behoud van de regeling belangrijk is voor lage inkomens en huurders, en dat afschaffing zou leiden tot een langere terugverdientijd en verlies van betrokkenheid van burgers bij de energietransitie. Goed nieuws dus voor huishoudens met zonnepanelen. Energiebedrijven daarentegen klagen over verlies, aangezien zomerstroom op de energiemarkt weinig waarde heeft. Zonder saldering zouden bezitters van zonnepanelen hun tarieven zien dalen, terwijl mensen zonder zonnepanelen indirect meebetalen aan deze regeling.

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis delen vreugde.

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn opgelucht over het behoud van de salderingsregeling. Een woordvoerster benadrukt het belang van een solide alternatief voordat de regeling wordt afgeschaft, met speciale aandacht voor huurders en woningeigenaren met een beperkt budget. Anderzijds uitten diverse partijen en brancheverenigingen teleurstelling over het besluit.

Branchevereniging Holland Solar benadrukte dat het behoud van de regeling gevolgen heeft voor het elektriciteitsnet en de stimulans voor consumenten om zelf opgewekte energie te gebruiken. Installateurskoepel Techniek Nederland was teleurgesteld, maar erkende dat er nu tenminste duidelijkheid is voor consumenten en installateurs. Voorzitter Doekle Terpstra benadrukte de urgentie van het aanpakken van netcongestie en het stimuleren van thuisbatterijen en energiemanagementsystemen om zelfopgewekte energie efficiënter te benutten. Lees meer over thuisbatterijen.

De voorwaarden voor salderen.

Voor wie de voordelen van de salderingsregeling wil benutten, zijn enkele voorwaarden van toepassing:

  • Je hebt zonnepanelen
  • Je bent een kleinverbruiker (max 3x 80 Ampère energieaansluiting)
  • Je hebt een geschikte meter
  • Je hebt een gecertificeerde omvormer

Heb je nog geen zonnepanelen?

Vraag ze hier direct aan!

Hoe zit het dan met de vergoeding voor terugleveren?

Goeie vraag! Terwijl het plan voor afbouw van de salderingsregeling van tafel is, blijft de terugleververgoeding bestaan. We leggen je graag de terugleververgoeding uit en wat dat inhoudt voor jouw besparing en terugverdientijd.

Start direct met besparen!

Geregeld in 3 stappen. Profiteer nu.